Bảng giá dịch vụ

 • 1 Cắt Tóc Nữ 300.000 - 600.000
 • 2 Cắt Gội Nam 200.000 - 400.000
 • 3 Hấp dầu 450.000 - 750.000
 • 4 Nhuộm Tóc Nữ 1.100.000 - 1.400.000
 • 5 Cắt và Uốn mái 80.000 - 200.000
 • 6 Nhuộm Highlight 500.000 - 2.800.000
 • 7 Phục hồi Dưỡng tóc 1.000.000 - 1.800.000
 • 8 Gội đầu nữ 200.000 - 350.000
 • 9 Uốn tóc nữ 1.100.000 - 1.400.000
 • 10 Nhuộm Tóc Nam 700.000 - 800.000
 • 11 Uốn/Duỗi Tóc Nam 700.000 - 800.000
 • 12 Sấy, Tạo kiểu 100.000
 • 13 Duỗi tóc nữ 1.100.000 - 1.400.000
 • 14 Phục hồi Hoá chất 500.000 - 1.400.000
 • 15 Nhuộm Hidden Light 1.700.000 - 2.600.000
 • 16 Phục hồi Keratin 1.200.000 - 3.800.000
 • 17 Uốn phồng chân tóc 500.000 - 800.000
 • 18 Tạo kiểu đi tiệc 200.000
 • 19 Tẩy Tóc Nam 1.000.000 - 2.000.000
 • 20 Nhuộm Balayage 2.700.000 - 3.000.000
 • 21 Duỗi chân tóc 700.000 - 1.000.000
 • 22 Nối Tóc 40.000 - 4.200.000
 • 23 Tẩy Tóc Nữ 1.600.000 - 2.000.000
 • 24 Nhuộm Chân Tóc 700.000 - 1.000.000
 • 25 Tẩy Tế Bào Chết Da Đầu 350.000 - 650.000
 • 26 Soi Khám Da Đầu MIỄN PHÍ

NHẬN NGAY TIN TỨC MỚI NHẤT TỪ CHÚNG TÔI

Liên hệ