Bảng giá dịch vụ tại salon tóc đẹp mỗi ngày Lê Hiếu

Đăng lúc: 3/25/2020 11:16:31 AM - Salon Lê Hiếu

Cắt tóc

Lê Hiếu Artist

1 Cắt tóc nam 400.000đ
2 Cắt tóc nữ 500.000đ
3 Cắt tóc cho bé (< 6 Tuổi) 200.000đ

Art Director ( thợ chính )

1 Cắt tóc nam 200.000đ
2 Cắt tóc nữ 250.000đ
3 Cắt tóc cho bé (< 6 Tuổi) 120.000đ

Hairstylist ( thợ chính )

1 Cắt tóc nam 150.000đ
2 Cắt tóc nữ 200.000đ
3 Cắt tóc cho bé (< 6 Tuổi) 100.000đ

UỐN / DUỖI 

Tên dịch vụ Tóc dài
Tóc ngắn
Tóc tém
1 Phục hồi chuyên sâu 2 lần( bảo hành 3 tháng)   800.000đ  
2 phục hồi SMARTBOND trong khi làm   400.000đ
3 UỐN/ DUỖI/ NHUỘM CƠ BẢN 1.300.000đ 1.100.000đ 900.000đ

Nhuộm Hilight

Tông ấm

1 Nhuộm Highlight 1.500.000đ

Tông lạnh

1 Nhuộm Highlight 3.000.000đ

Phủ Bóng

1 Nhuộm Highlight 1.300.000đ

Nhuộm Tóc

Tên dịch vụ Tóc dài
Tóc ngắn
Tóc tém
1 Cơ bản Collagen 1.300.000đ 1.100.000đ 900.000đ
2 INOA-GOLDWELL 1.300.000đ 1.100.000đ 900.000đ
3 Phục hồi SMARTBOND ( trong khi làm)   400.000đ
4 Phục hồi chuyên sâu OLAPLEX    800.000đ

Chân Tóc

Tên dịch vụ Nhuộm chân
Uốn / Bấm chân
xả bấm
1 Chân tóc 700.000đ 500.000đ 400.000đ

Liệu Trình Chăm Sóc Tóc Và Da Đầu Kerastase

Tên dịch vụ

 Liệu Trình Chăm Sóc Da Đầu 

Liệu Trình Chăm Sóc Tóc 

1 Liệu Trình Kerastase 700.000đ 850.000đ

Gội - Sấy

Tên dịch vụ Cơ bản
Thư giãn
Đặc biệt
1 Dầu gội phục hồi 150.000đ 180.000đ 250.000đ

Uốn/Duỗi Và Nhuộm (Nam)

Tên dịch vụ Nhuộm cơ bản
Uốn / Duỗi
1 Tóc nam 700.000đ 700.000đ

DƯỠNG & PHỤC HỒI

Tên dịch vụ Hấp collagen , lipidium .
Phục Hồi Vỏ Tóc chuyên sâu . 
Phục Hồi Chuyên Sâu Cấu Trúc Tóc . ( CTKM )
1 Dưỡng & Phục Hồi . 400.000đ 800.000đ 1.200.000đ

 

NỐI TÓC

Tên dịch vụ Nối Tóc Cơ Bản 60 cm ( 3 tiếng )
Nối Tóc FIBEGLASS 70 cm ( 3,5 tiếng)
1 Tóc Nối (giá trên chưa bao gồm nhuộm và uốn . ) 3.800.000đ 4.100.000đ